ระบบการเลือกวิชาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

www.archae.su.ac.th

Get Adobe Flash player
คำถามที่พบบ่อย
ตอบ: ได้ ระบบสามารถรองรับการ capture หน้าจอจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกประเภท
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 23 เมษายน เวลา 23:59 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 00:00 น. ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม เวลา 23:59 น.

หากมีข้อสงสัยติดต่อ Facebook คณะโบราณคดี ได้ที่ https://www.facebook.com/คณะโบราณคดี-มหาวิทยาลัยศิลปากร-249520425063208